Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Ogłoszenie o wynikach konkursu ,,Trzeba mądrym być bez przemocy żyć"

piątek, 08 grudnia 2017 14:25

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni ogłasza, iż laureatami konkursu dla młodzieży ,,Trzeba mądrym być bez przemocy żyć" zostały następujące osoby:


Praca plastyczna:

I miejsce Sandra Woźniak

II miejsce Filip Walczak

III miejsce Agata Gaca

 

Praca literacka:

I miejsce Bogna Niszczak

I miejsce Wiktoria Wolnicka

II miejsce Kornelia Pawlak

III miejsce Weronika Bryś


Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie a laureatom gratulujemy!

 

Zmiana czasu pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

piątek, 08 grudnia 2017 09:26

 altZgodnie z Zarządzeniem nr 43- 2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni z dnia 24.10.2017

 dzień 22 grudnia 2017 r. (piątek)

ustala się dniem  wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w zamian za dzień 11 listopada 2017 r. - święto przypadające w sobotę.

Zarządzenie Dyrektora PCPR nr 43-2017 z dnia 24.10.2017

   

Dziecko nie słyszy...i co dalej?

czwartek, 16 listopada 2017 14:36

Jesteś osobą bezpośrednio zaangażowaną w proces wychowania, terapii i edukacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami słuchu i przetwarzania słuchowego? Chcesz poszerzyć swoją wiedzę, podnieść kwalifikacje i rozwinąć umiejętności w pracy z osobami z niepełnosprawnością słuchową?
Mieszkasz w województwie dolnośląskim, opolskim, wielkopolskim, lubuskim lub śląskim?
Weź udział w projekcie:
„DZIECKO NIE SŁYSZY…I CO DALEJ?”

DO POBRANIA:

Ulotka

Formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie dla nauczycieli

Zaproszenie dla specjalistów

Zaproszenie dla rodziców

Program

   

Konkurs dla młodzieży

poniedziałek, 13 listopada 2017 10:59

Zapraszamy młodzież w wieku 13-18 lat do udziału w konkursie pod nazwą „Trzeba mądrym być – bez przemocy żyć”.
Żeby wziąć udział w konkursie należy przygotować pracę plastyczną bądź literacką związaną z tematem konkursu i przesłać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w terminie do 30 listopada 2017r. W każdej z form wykonania prac (plastyczna i literacka) zostaną wybrane 3 najlepsze. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. Więcej szczegółów znajduje się w Regulaminie.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 plakat przemoc

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Zgoda opiekuna

   

„Jesteśmy aktywni”

poniedziałek, 13 listopada 2017 09:56

alt

   

Ogłoszenie o naborze Uczestników projektu „Jesteśmy aktywni”

wtorek, 31 października 2017 09:48

   

Legitymacja osoby niepełnosprawnej a korzystanie z ulg i uprawnień - ważna informacja

środa, 25 października 2017 08:16

   

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 roku

piątek, 13 października 2017 11:10

PFRON uruchomił program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu w 2017 r.”


Do kogo adresowana jest pomoc?
Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:
1) osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
(lub orzeczenie równoważne)
oraz
2)  dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia
zamieszkujące na terenie gmin, których wykaz określony został w załączniku:
a)    do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1547, z późn. zm.),
b)    do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1583).

Wnioski w ramach programu składane są w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia
1 grudnia 2017 roku.


Szczegóły : ULOTKA INFORMACYJNA

DO POBRANIA:

Wniosek MODUŁ I

Wniosek MODUŁ II

   

Poszukujemy asystenta osoby niepełnosprawnej do 1 osoby niepełnosprawnej zamieszkałej w gminie Miłosław (Czeszewo).

wtorek, 19 września 2017 09:05

   

Strona 10 z 22