Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Informacja dotycząca trwałości projektu "Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka"

czwartek, 30 stycznia 2020 14:40

 

Poradnictwo Rodzinne

piątek, 24 stycznia 2020 11:39

alt


                                  Poradnictwo Rodzinne

             Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni informuje,

                 że od stycznia 2020 r. mieszkańcy Powiatu Wrzesińskiego

    mogą skorzystać z nieodpłatnych konsultacji psychologa i terapeuty uzależnień.

                                    Dyżury specjalistów odbywać się będą w PCPR

                                          przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni

                                                   według następującego planu:

 

Dyżur psychologa

każda 1 i 3 środa miesiąca godz. 15.30 – 17.30

Dyżur terapeuty uzależnień dla dzieci i młodzieży

każdy 2 i 4 poniedziałek miesiąca godz. 15.30 – 17.30

 

       Dodatkowe dyżury psychologa będą odbywać się na terenie Powiatu Wrzesińskiego:

Niepubliczny Zakład Lekarski „PRO FAMILIA”,
ul. Rynek 5,

62-310 Pyzdry

każda 1 środa miesiąca godz. 14.30 – 16.30

Ośrodek Pomocy Społecznej,

ul. Wrzesińska 19,

62-320 Miłosław

każda 3 środa miesiąca godz. 17.30 - 19.30

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny,

Plac Reymonta 5,

62-306 Kołaczkowo

każda 1 środa miesiąca godz. 16.45 – 19.45

każda 3 środa miesiąca godz. 14.15 – 17.15

 

                                          Serdecznie zapraszamy!

                                          Więcej informacji pod numerem tel. 061 640 45 59

   

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

poniedziałek, 20 stycznia 2020 13:41

altUwaga!

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnej mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie od poniedziałku do piątku pod numerem 61 640 44 17, w godzinach 9:00 – 14:00.

Informujemy, że na terenie powiatu wrzesińskiego, od 1 lutego 2020 r. funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:
1) we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów), według poniższego harmonogramu:

poniedziałek:    :godz. 8.00 - 12.00
wtorek:                 godz. 13.00 - 17.00
środa:                  godz. 13.00 - 17.00
czwartek:             godz. 13.00 - 17.00
piątek:                 godz. 8.00 - 12.00;

2) we Wrześni przy ul. Chopina 9, w budynku Urzędu Miasta i Gminy (obsługiwany przez radców prawnych), według poniższego harmonogramu:

poniedziałek:    godz. 14.00 - 18.00
wtorek:              godz. 14.00 - 18.00
środa:                godz. 14.00 - 18.00
czwartek:           godz. 14.00 - 18.00
piątek:               godz. 14.00 - 18.00;

3) w Miłosławiu przy ul. Różowej 6, w budynku Miłosławskiego Centrum Kultury (obsługiwany przez adwokatów), według poniższego harmonogramu:

poniedziałek:      godz. 12.00 - 16.00
wtorek:                 godz. 8.00 - 12.00
środa:                   godz.. 12.00 - 16.00
czwartek:                godz. 8.00 - 12.00
piątek:                   godz. 8.00 - 12.00.

UWAGA! Punkty znajdujące się na terenie powiatu wrzesińskiego będą nieczynne w następujących terminach w 2020 r. (dni ustawowo wolne od pracy):
1 stycznia (środa), 6 stycznia (poniedziałek), 13 kwietnia (poniedziałek), 1 maja (piątek), 11 czerwca (czwartek), 11 listopada (środa), 25 grudnia (piątek)

Szczegółowe informacje https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/446,nieodplatna-pomoc-prawna

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NA TERENIE POWIATU WRZESIŃSKIEGO

   

"Aktywny samorząd" w roku 2020

poniedziałek, 20 stycznia 2020 13:34

altZarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2020-roku/

   

System SOW od 2020 on-line

wtorek, 31 grudnia 2019 10:07

Od 1 stycznia 2020 roku PFRON umożliwi wszystkim wnioskodawcom składanie wniosków on-line w Systemie SOW na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

alt


https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/system-sow-od-2020-on-line/

   

Ankieta dla klientów PCPR

środa, 18 grudnia 2019 12:42

altSzanowni Państwo,

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety, mającej na celu poznanie Państwa zdania na temat postaw współpracujących z Państwem Pracowników PCPR.

Bardzo zależy Nam na stałym monitoringu oraz podnoszeniu jakości sposobów współpracy z Państwem oraz doskonaleniu systemu świadczonych na Państwa rzecz usług, dlatego też dziękujemy z góry za udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania zawarte w ankiecie.

 

Wypełnione ankiety prosimy składać w skrzynkach znajdujących się na korytarzu.


Ankieta dla klientów PCPR

Ankieta dla klientów PCPR

   

Ogłoszenie zwycięzców konkursu "Miej przyjaciół miły, używaj siły - młodsi rysują, starsi rysują".

poniedziałek, 09 grudnia 2019 09:39

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni ogłasza zwycięzców konkursu „MIEJ PRZYJACIÓŁ MIŁY, NIE UŻYWAJ SIŁY – MŁODSI RYSUJĄ, STARSI RYMUJĄ!”

                         I miejsce: WIKTORIA HELWICH lat 11

                        II miejsce: HUBERT KOŁODZIEJCZAK lat 8

                        III miejsce: JULIA SOSZYŃSKA lat 7

 

Wyróżnienia otrzymali:       Ewa Helwich, Zuzanna Zielińska, Dorota Samelak, Roksana Obodzińska, Wojciech Matysiak, Maria Samelak, Natasza Izdebska.

Wszystkich zwycięzców zapraszamy na wręczenie nagród, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 1 w dniu 13.12.2019 roku, o godzinie 14.00.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

   

Zmiana czasu pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

wtorek, 03 grudnia 2019 12:23

Zgodnie z Zarządzeniem nr 29/2019 z dnia 27 listopada 2019 r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosrawności we Wrześni  w dniu 24 grudnia 2019 r. (wtorek) będą nieczynne,

W zamian za pracę w dniu 28 grudnia 2019 r. (sobota), tego dnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności będą czynne w godzinach od 7:30 do 15:30

   

,,Program wyrównywania różnic między regionami III"

poniedziałek, 14 października 2019 11:52

Szanowni Państwo,

Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu z przyjemnością informuje o uruchomieniu pomocy finansowej na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wsparcie dostępne jest w ramach nowego obszaru A ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III" (PWRMRIII).

Pomoc w obszarze A udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wybudowanych i użytkowanych przed dniem 12 kwietnia 2002 r., zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Dofinansowanie może wynieść nawet 165 000 zł. Szczegółowe wartości pomocy oraz wysokości udziału własnego w kosztach inwestycji określone są w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów obszaru A „PWRMR III” w 2019 roku.

Dostosowania architektoniczne mogą dotyczyć wyłącznie powierzchni wspólnych (nie jest możliwe finansowanie dostosowań w poszczególnych lokalach mieszkalnych) i mogą polegać np. na budowie szybu windowego, zakupie i instalacji windy (w tym przyschodowej), przystosowaniu ciągów komunikacyjnych oraz drzwi, budowie podjazdu, likwidacji progów, a także na dostosowaniu budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową, poprzez oznaczenia ciągów komunikacyjnych (w tym schodów) w kolorach kontrastowych, montażu przycisków w alfabecie Braille’a w windach, w przypadku nowych wind zapewnieniu komunikatów głosowych.

Adresatami pomocy są zarządcy w wielorodzinnym budynku mieszkalnym: wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej, towarzystwa budownictwa społecznego, gminy.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON projektu dotyczącego inwestycji w wielorodzinnym budynku mieszkalnym w ramach obszaru A „Programu wyrównywania różnic między regionami III” należy składać do właściwego Oddziału PFRON w terminie do 30 listopada 2019 r.

Pomoc PFRON jest komplementarna z Instrumentem pożyczkowym Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Warunkiem zawarcia umowy z PFRON na realizację obszaru A programu jest przedstawienie kopii decyzji o udzieleniu pożyczki w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków BGK.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Funduszu:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/nowosci-w-programie-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/

Informacje o sposobie składania i rozpatrywania wniosków prze BGK:

https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/fundusz-dostepnosci/

   

Strona 4 z 22