Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

„Prawo do informacji dla Głuchych”

wtorek, 23 grudnia 2014 10:56

altProjekt: „Prawo do informacji dla Głuchych” realizowany jest w okresie od 01.04.2014 do 31.12.2015 na terenie całego kraju i skierowany jest przede wszystkim do osób niesłyszących, w tym posługujących się Polskim Językiem Migowym.Celem projektu jest utworzenie Centrum Poradnictwa Prawnego osób niesłyszących on-line, w ramach którego mogą uzyskać bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie w języku migowym.Każda osoba niesłysząca potrzebująca pomocy w swoich sprawach życiowych może uzyskać pomoc w ramach Pogotowia Migowego prowadzonego w godzinach 8.00 do 16.00 kontaktując się z ekspertami za pośrednictwem komunikatora internetowego Skype: resgest, ooVoo: res-gest, pitagorastv, za pośrednictwem poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   telefonicznie (SMS) 782 568 450 lub na http://glusitv.pl/prawo-pit/

 

Karty parkingowe bez tajemnic

środa, 29 października 2014 14:44

altRuszyła kampania informacyjna Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji „Uwalniamy koperty dla najbardziej potrzebujących!” W ramach kampanii uruchomiona została strona internetowa www.kartaparkingowa.pl Znajdują się na niej informacje na temat zmian w przepisach, kogo dotyczy nowelizacja prawa, a także jak uzyskać nową kartę parkingową. Na stronie umieszczono również szczegółowe informacje o organach wydających karty parkingowe we wszystkich powiatach oraz opisano krok po kroku procedurę wymiany. Strona jest w pełni dostępna dla użytkowników z niepełnosprawnościami.

   

Uwaga !!!

poniedziałek, 20 października 2014 10:16
altDnia 10 listopada 2014 r.(poniedziałek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności będą nieczynne.

   

UWAGA !!! dotyczy kart parkingowych

piątek, 10 października 2014 11:48

altKarty parkingowe wydane przed dniem 30.06.2014 są ważne do 30.06.2015

   

Zespół Aspergera

wtorek, 23 września 2014 13:42


altPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „NIE-GRZECZNE DZIECI” z Warszawy zorganizowało bezpłatne szkolenie „Niepełnosprawność społeczna, czyli zespół Aspergera i zaburzenia pokrewne”. Szkolenie odbyło się w dniach 19-20 września i wzięło w nim udział 65 osób.

Zespół Aspergera to zaburzenia rozwojowe znajdujące się w autystycznym spektrum. Charakteryzuje się trudnościami w interakcjach społecznych, komunikacji, wyobraźni i nadwrażliwości sensorycznej.

Szkolenie, w wymiarze 15 godzin zajęć teoretycznych, praktycznych i warsztatów, skierowane było do osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami autystycznymi, jak również dla rodziców i opiekunów prawnych tych osób.

   

Szósta edycja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy

środa, 13 sierpnia 2014 13:08

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni informuje, że we wrześniu 2014 r. rozpoczyna się szósta edycja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy.
Celem programu jest objęcie jego uczestników oddziaływaniami edukacyjnymi i korekcyjnymi, które pozwolą na zmianę dotychczasowych zachowań typu przemocowego, poprzez rozwijanie umiejętności kontroli zachowań agresywnych, minimalizowanie ryzyka dalszego stosowania przemocy oraz kształtowanie prawidłowych postaw wobec osób krzywdzonych.
Program adresowany jest między innymi do osób skazanych prawomocnym wyrokiem z art. 207 § 1 kk., które zobowiązano do udziału w programie; sprawców przemocy z rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty”; zgłoszonych przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz inne instytucje działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także osób samodzielnie zgłaszających gotowość uczestnictwa w programie.
Zainteresowanych udziałem w programie zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 3 września br. (środa) o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1.
Dodatkowe informacje można uzyskać PCPR - tel. 61) 640 45 54.

   

Zaproszenie do udziału w Projekcie „Kompetencje dają możliwości”

środa, 13 sierpnia 2014 09:56

altGłównym celem Projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 24 osób niesłyszących i w efekcie umożliwienie im znalezienia zatrudnienia. Ponadto cykl działań wspierających ma doprowadzić do wzrostu wiedzy na temat własnego potencjału osobowościowego uczestnika.
Projekt zakłada rozwinięcie wśród osób niesłyszących zawodowych kompetencji kluczowych. Składa się na nie: zdobycie bądź poszerzenie znajomości języka angielskiego, nabycie praktycznej wiedzy w ramach jednego z 3 tematów szkoleniowych: Grafika komputerowa, Kadry i płace lub Księgowość komputerowa oraz wypracowanie z doradcą zawodowym dogodnej ścieżki rozwoju na rynku pracy. Efektem tak przygotowanego wsparcia, będzie odbycie przez uczestnika Projektu, stażu zawodowego u pracodawcy.
Udział w Projekcie pozwoli jego uczestnikom na zwiększenie motywacji do podejmowania aktywności zawodowej, a w konsekwencji samodzielnego wkroczenia na rynek pracy.

Kompetencje dają możliwości

   

Projekt "WIEDZIEĆ ZNACZY BYĆ"

poniedziałek, 11 sierpnia 2014 08:35

altFundacja na rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej informuje, iż od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. realizuje projekt pod nazwą „Wiedzieć znaczy być” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia z terenu całej Polski.
Celem projektu jest wyposażenie osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia w wiedzę dotyczącą przysługujących im praw i uprawnień związanych z funkcjonowaniem w kluczowych sferach życia. Zakres poradnictwa obejmował będzie kwestie związane z funkcjonowaniem zarówno w sferze społecznej jak i zawodowej, niekoniecznie dotyczące niepełnosprawności.
Cel projektu będzie realizowany poprzez udzielanie bezpośrednich informacji osobom niepełnosprawnym oraz ich otoczeniu w systemie on-line za pośrednictwem platformy na stronie internetowej Fundacji: www.fundacja.srem.co (box informacyjny po lewej stronie menu pn. PORADY ON-LINE). Do dyspozycji beneficjentów oddajemy następujących specjalistów:
- prawnika
- specjalistę prawa pracy i bhp
- doradcę ds. osób niepełnosprawnych
- specjalistę pracy socjalnej.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług oferowanych w projekcie zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie internetowej lub prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem projektu pod numerem    784 209 450.

   

Uwaga !! Zmiana zasad wydawania kart parkingowych

poniedziałek, 14 lipca 2014 13:04

altOd dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.Wniosek na kartę parkingową do pobrania i wypełnienia w siedzibie Powiatowego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosprawności przy ul.Wojska Polskiego 1 pokój nr.2(parter) po informacje należy zgłaszać się z orzeczeniem. 

Zasady wydawania kart parkingowych

Dodatkowe informacje dotyczące kart parkingowych

   

Strona 17 z 22