Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Pliki i wnioski do pobrania

Rehabilitacja społeczna - wnioski do pobrania:

 

alt Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
 48 pdf Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
alt Wniosek o dofinansowanie zakupu urządzeń lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się.

 


alt Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne iśrodki pomocnicze.
alt Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki.
alt

Wniosek o dofinansowanie ze środków Panstowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu,kultury ,rekreacji i turystyki

 alt Wzór sprawozdania merytorycznego do wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki.
alt Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
alt Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób prawnych.
alt Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym


Orzecznictwo - wnioski do pobrania:

alt Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (osoby poniżej 16 roku życia)
alt Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku życia).
 alt  Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
 alt
 Informacja dotycząca legitymacji osoby niepełnosprawnej 
alt Klauzula informacyjna RODO