Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Forum Organizacji Pozarządowych

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni działa Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Wrzesińskiego skupiające w swoich szeregach 19 stowarzyszeń i fundacji. Głównym celem FORUM jest aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych do udziału w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym oraz pomoc w pozyskiwaniu funduszy poprzez udział w otwartych konkursach ofert realizowanych w formie wspierania zadania w sferze pomocy społecznej.

Organizacje pozarządowe zrzeszone w FORUM korzystają nieodpłatnie z sal konferencyjnej i rehabilitacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zebrania, występy, wystawy oraz na rożnego rodzaju formy terapii i zajęcia rehabilitacyjne.

FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU WRZESIŃSKIEGO

1. Fundacja ODRODZENI

Nekielka, Kwiatowa 20

Kontakt:Hanna Dmitrzak Paszek tel.697 707 769

2. Fundacja DZIECI WRZESIŃSKICH

 Września, Szkolna 12

Kontakt:Irena Hrycaj-Wołosztyn tel. 607 735 755

3.Stowarzyszenie Wrzesiński Klub "AMAZONKI"

Września, Chopina 9

Kontakt:Urszula Popek  tel. 506 927 522 , (61)640 08 00 Biuro

4. Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym

Miłosław, Wrzesińska 19

Kontakt:Leonard Dopierała tel (61)438 20 25, 502 478 561

5. Wrzesińskie Stowarzyszenie   Niesłyszących 

Września, Chopina 9

Kontakt:Ryszard Matuszak tel. 697 186 132

6. Polski Związek Niewidomych

Września, Chopina 9

Kontakt: Irena Nowicka  tel.519 514 197

7. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

Września, Ogrodowa 6

Kontakt:Marianna Okoniewska tel. (61)436 36 10 Biuro (wtorek piątek godz.10:00 - 12:00)

8. Stowarzyszenie Strzelecko - Rekreacyjne "OGOŃCZYK"

Nekla, Dworcowa 12

Kontakt:Stanisław Hoppe tel. 502 89 55 33

9. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Narządu Ruchu Ziemi Wrzesińskiej "RADOŚĆ"

Września, Chopina 9

Kontakt:Krystyna  Kęsy tel.501 291 762

10. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w Gnieźnie koło we Wrześni

Września, Tęczowa 20

Kontakt:Roma Dobra tel.792 792 751

11. Stowarzyszenie Pro Bono Familiae

Września, 

Kontakt:Sylwia Pruchnik tel. 882071007 

12. Wielkopolski Związek Narządu Ruchu oddział we Wrześni

Września, Chopina 9

Kontakt: Marek Kozłowicz tel. (61)640 08 01,699 428 426

13. Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów "JANTAR"

Września, Chopina 9

Kontakt:Włodzimierz Maćkowiak tel. 61 437 78 42

14. PCK Zarząd Rejonowy we Wrześni

Września, Słowackiego 2

Kontakt:Marek Kołata tel.695 609 504 

15. Uczniowski Klub Sportowy" DIABŁY"

Gorzyce, gm. Miłosław

Kontakt:Stanisław Filipiak tel.661 941 544

16. Stowarzyszenie Monar Ośrodek Pomocy Bliźniemu Markot

Zieliniec 73, 62-306 Kołaczkowo

Kontakt:Lech Rudny tel. (61) 438 58 72

17. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "RAZEM"

Września, Batorego 8

Kontakt: Prezes: Olga Sieracka - Nawrocka tel. (61)436 04 51 

18. Koło Emerytów i Rencistów SOLIDARNOŚĆ Tonsil SA

Września, 3-go Maja 12/1

Kontakt: Teresa Piskorż tel.604 679 099 

19.Stowarzyszenie dzieci i dorosłych niepełnosprawnych "WRZOSIKI"

Września, Fromborska 24

Kontakt:Agnieszka Więcek tel. 508 149 142

PREZYDIUM FORUM WYBRANE 19 STYCZNIA 2015r.

1.  Irena Hrycaj - Wołoszyn Fundacja DZIECI WRZESIŃSKICH

2. Bożena Ograbisz Wrzesińskie Stowarzyszenie Niesłyszących 

3. Stanisław Filipiak Uczniowski klub Sportowy "DIABŁY"Gorzyce

4.Teresa Piskorż Koło Emerytów i Rencistów „SOLIDARNOŚĆ” TONSIL SA

5. Lech Rudny Stowarzyszenie Monar Ośrodek Pomocy Bliźniemu Markot

6. Małgorzata Nawrocka - sekretarz - oddelegowany pracownik

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni