Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Forum Organizacji Pozarządowych

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni działa Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Wrzesińskiego skupiające w swoich szeregach 19 stowarzyszeń i fundacji. Głównym celem FORUM jest aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych do udziału w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym oraz pomoc w pozyskiwaniu funduszy poprzez udział w otwartych konkursach ofert realizowanych w formie wspierania zadania w sferze pomocy społecznej.

Organizacje pozarządowe zrzeszone w FORUM korzystają nieodpłatnie z sal konferencyjnej i rehabilitacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zebrania, występy, wystawy oraz na rożnego rodzaju formy terapii i zajęcia rehabilitacyjne.

FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU WRZESIŃSKIEGO
1. Fundacja DZIECI WRZESIŃSKICH
Września, Szkolna 12
Kontakt: Irena Hrycaj- Wołosztyn tel. 607 735 755
2. Fundacja ODRODZENI
Nekielka, Kwiatowa 20
Kontakt: Hanna Dmitrzak Paszek tel.697 707 769
3. Koło Emerytów i Rencistów SOLIDARNOŚĆ Tonsil SA
Września, 3-go Maja 12/1
Kontakt: Teresa Piskorż tel.604 679 099
4. Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym
Miłosław, Wrzesińska 19
Kontakt: Leonard Dopierała tel. (61)438 20 25, 502 478 561
5. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nekli
Nekla ,Dworcowa 12
Kontakt: Jan Zaborowicz tel.508 186 072
6. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy we Wrześni
Września, Ogrodowa 6
Kontakt: Marianna Okoniewska tel. (61)436 36 10 Biuro (wtorek piątek godz.10:00 - 12:00)
7. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Pyzdrach
Pyzdry , Rynek 5
Kontakt Wanda Biernat tel.518 291 886
8. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 2
Miłosław ,Wrzesińska 19
Kontakt: Teresa Plucińska tel.577 690 777
9. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 3
Nekla ,Wiosny Ludów
Kontakt: Danuta Chromińska tel.733 157 700
10. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 5
Kołaczkowo, Pl. Reymonta 2B
Kontakt: Stajkowska Jadwiga tel. 669 811 802

11. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 6
Orzechowo ,Szkolna
Kontakt: Jadwiga Stefańska tel.607 549 849
12. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 7
Sokołowo ,Szlachecka 18
Kontakt: Teresa Motyl tel.504 405 586
13. Polski Związek Niewidomych
Września, Chopina 9
Kontakt: Irena Nowicka tel.519 514 197
14. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w Gnieźnie koło we Wrześni
Września, Tęczowa 20
Kontakt: Roma Dobra tel.792 792 751
15. Stowarzyszenie dzieci i dorosłych niepełnosprawnych "WRZOSIKI"
Września, Fromborska 24
Kontakt: Agnieszka Więcek tel. 508 149 142
16. Stowarzyszenie Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych i ogrzewalnia Markot w Zielińcu
Zieliniec 73, Kołaczkowo
Kontakt: Bernadeta Goździewicz tel. (61) 438 58 72, 605 401 786
17. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "RAZEM"
Września, Batorego 8
Kontakt: Marlena Koniuk 600 322 925
18. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Narządu Ruchu Ziemi Wrzesińskiej "RADOŚĆ"
Września, Chopina 9
Kontakt: Krystyna Kęsy tel.501 291 762
19. Stowarzyszenie Pro Bono Familiae
Września,
Kontakt: Sylwia Pruchnik tel. 882 071 007
20. Stowarzyszenie Strzelecko - Rekreacyjne "OGOŃCZYK"
Nekla, Dworcowa 12
Kontakt: Stanisław Hoppe tel. 502 895 533
21. Stowarzyszenie Wrzesiński Klub "AMAZONKI"
Września, Chopina 9
Kontakt: Urszula Popek tel. 506 927 522 , (61)640 08 00 Biuro
22. Stowarzyszenie Wspierania Rodziny "RAZEM'
Września, Gen. Sikorskiego 36
Kontakt: Marta Frąckowiak tel. 605 638 717
23. Uczniowski Klub Sportowy" DIABŁY"
Gorzyce, gm. Miłosław
Kontakt: Stanisław Filipiak tel.661 941 544
24. Wielkopolski Związek Narządu Ruchu oddział we Wrześni
Września, Chopina 9
Kontakt: Marek Kozłowicz tel. (61)640 08 01,699 428 426
25. Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów "JANTAR"
Września, Chopina 9
Kontakt: Włodzimierz Maćkowiak tel. 602 317 390
26. Wrzesińskie Stowarzyszenie Niesłyszących
Września, Chopina 9
Kontakt: Izabela Szymańska tel.787 864 576

PREZYDIUM FORUM WYBRANE 06 MARCA   2018r.

                1.Teresa Piskorż Koło Emerytów i Rencistów „SOLIDARNOŚĆ” TONSIL SA

    2.Stanisław Filipiak Uczniowski klub Sportowy "DIABŁY"Gorzyce

3. Irena Hrycaj - Wołoszyn Fundacja DZIECI WRZESIŃSKICH

    4. Bożena Ograbisz Wrzesińskie Stowarzyszenie Niesłyszących 

                  5. Stanisław Hoppe Stowarzyszenie Strzelecko- Rekreacyjne "OGOŃCZYK"

   6. Małgorzata Nawrocka - sekretarz - oddelegowany pracownik

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni