Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

PFRON- Aktywny Samorząd

Uwaga!
W związku ze zmianą Zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Moduł I i II pilotażowego programu „ Aktywny samorząd” wnioski na Moduł II zostały dostosowane do obowiązujących zasad i są dostępne na stronie internetowej PCPR.
Wnioski pobrane wcześniej, tj. przed 14 marca 2019 r. nie będą przyjmowane.
Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Nowe formy wsparcia dla osób z dysfunkcją słuchu w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/nowe-formy-wsparcia-dla-osob-z-dysfunkcja-sluchu-w-pilotazowym-programie-aktywny-samorzad/

       Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/2019/

 Informacja „Aktywny samorząd” w 2019 r. Moduł I

Wnioski dotyczące Modułu I będzie można składać od 3 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. Realizowane formy wsparcia w Module I, link poniżej;
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-pilotazowego-programu-akty-2/


INFORMACJA „Aktywny samorząd” w 2019 r.

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni  informuje, że od dnia 15 marca 2019 roku rozpocznie się nabór wniosków w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Wnioski należy składać w terminach :
- od dnia 15.03.2019 r. do dnia 31.03.2019 r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019,
- od dnia 27.09.2019 r. do dnia 10.10.2019 r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020.
Wnioski w ramach Modułu I będą przyjmowane w terminie późniejszym.
Informacja będzie dostępna na naszej stronie internetowej. 


Pliki do pobrania:

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Dorosły:

Wniosek P- wypełnia wnioskodawca w swoim imieniu

Załącznik 1 - Aktualne oświadczenie o wysokości dochodu

Załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PCPR we Wrześni oraz PFRON

Załącznik nr 3 Zaświadczenie z uczelni

Załącznik nr 4- zaświadczenie pracodawcy

Załącznik nr 5- Oświadczenie wnioskodawcy

Załącznik nr 6 - Zaświadczenie z zakładu pracy

Załącznik nr 7 -Oświadczenie o korzystaniu z programu STUDENT

Załącznik nr 8 Zaświadczenie lekarskie

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-pilotazowego-programu-akty-2/


Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Wniosek - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu

Wniosek - wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego

załącznik 1 -Aktualne oświadczenie o wysokości dochodu

załącznik nr 2 -Zaświadczenie lekarskie

załącznik nr 3 -Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

załącznik. nr 4 -Uzasadnienie wniosku

załącznik nr 5 - Oświadczenie wnioskodawcy

Oświadczenie pełnomocnika

 Zadanie 2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 Wniosek- wypełnia wnioskodawca w swoim imieniu

 załącznik 1 - Aktualne oświadczenie o wysokości dochodu

załącznik nr 2 Zaświadczenie lekarskie

załącznik nr 3 -Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

załącznik. nr 4 -Uzasadnienie wniosku

załącznik nr 5- Oświadczenie wnioskodawcy

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Wniosek - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu

Wniosek - wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego

załącznik 1a - zaświadczenie lekarskie

załącznik 1b - zaświadczenie lekarskie

załącznik nr 2 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

załącznik nr 3 - oświadczenie o wysokości dochodów

załącznik nr 4 - oświadczenie pełnomocnika

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 Wniosek - Wypełnia osoba dorosła

Wniosek- Wypełnia osoba dorosła w imieniu dziecka

załącznik 1 - Aktualne oświadczenie o wysokości dochodu

załącznik nr 2a -Zaświadczenie lekarskie

załącznik. nr 2b -Zaświadczenie lekarskie

załącznik nr 3- Zgoda na przetwarzanie danych

załącznik nr 4 - Uzasadnienie wniosku

załącznik nr 5 - Oświadczenie wnioskodawcy

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Dorosły:

Wniosek P- wypełnia wnioskodawca w swoim imieniu

Wkładka Moduł I/Obszar C/Zadanie 1

załącznik 1 -Aktualne oświadczenie o wysokości dochodu

załącznik 2a - zaświadczenie .lekarskie-Obszar B 1,C 1 ,C 3,C 4

załącznik nr 3 -Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

załącznik. nr 4 -uzasadnienie wniosku

załącznik nr 5- Oświaczenie wnioskodawcy

Podopieczny:

Wniosek 'O' część A-wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego

Wkładka Moduł I/Obszar C/Zadanie 1

załącznik 1 - Aktualne oświadczenie o wysokości dochodu

załącznik 2a - zaświadczenie .lekarskie-Obszar B 1,C 1 ,C 3,C 4

załącznik nr 3 -Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

załącznik. nr 4 -uzasadnienie wniosku

załącznik nr 5- Oświaczenie wnioskodawcy

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 Wniosek- Wypełnia wnioskodawca w swoim imieniu

Wniosek - Wypełnia wnioskodawca w imieniu dziecka

załącznik 1 -Aktualne oświadczenie o wysokości dochodu

załącznik nr 2 - Zaświadczenie lekarskie

załącznik nr 3 -Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

załącznik. nr 4 -Uzasadnienie wniosku

załącznik nr 5-Oświaczenie wnioskodawcy

 Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Wniosek -Wypełnia wnioskodawca w swoim imieniu

załącznik nr 1 Aktualne oświadczenie o wysokości dochodów

załącznik nr 2a-Zaświadczenie lekarskie

załącznik nr 3 -Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

załącznik. nr 4 -Uzasadnienie wniosku

załącznik nr 5 - Oświaczenie wnioskodawcy

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

Wniosek - Wypełnia wnioskodawca w swoim imieniu

załącznik 1 -Aktualne oświadczenie o wysokości dochodu

załącznik nr 2a Zaświadczenie lekarskie

załącznik nr 3 -Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

załącznik. nr 4 -Uzasadnienie wniosku

załącznik nr 5 - Oświaczenie wnioskodawcy

W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy) obowiązują formularze dostępne na stronie internetowej:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/formularze/

 Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Wniosek - Wypełnia wnioskodawca w swoim imieniu

załącznik 1 -Aktualne oświadczenie o wysokości dochodu

załącznik nr 2-Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

załącznik nr 3 -Zaświadczenie z placówki

załącznik. nr 4 -Uzasadnienie wniosku

załącznik nr 5 - Oświaczenie wnioskodawcy