Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WRZEŚNI

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WRZEŚNI
    
SEKRETARZ
POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

w wymiarze 1/4 etatu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko zostanie zatrudniona:


Pani Aleksandra Orywał


Uzasadnienie:


Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 – Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wymiarze 1/4 etatu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie uwzględniając wysoki poziom wiedzy, a także doświadczenie w pracy zawodowej postanowiła wskazać Panią Aleksandrę Orywał na stanowisko Sekretarza Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Pani Aleksandra Orywał spełnia niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

/-/ Anna Maria Kulczyńska
Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie we Wrześni