Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Bądźmy aktywni 2014

Ruszyła kolejna edycja projektu systemowego Program aktywizacji społecznej i zawodowej „Bądźmy aktywni”

czwartek, 29 maja 2014 09:35

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Łączny koszt projektu w 2014 roku to kwota 1 075 817,17 zł,, z czego 962 856,37 to kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Pozostała kwota 112 960,80 zł. stanowi wymagany wkład własny wniesiony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni i Ośrodki Pomocy Społecznej z Nekli, Miłosławia, Kołaczkowa i Pyzdr.

Celem projektu jest aktywizacja edukacyjna, społeczna, zawodowa i zdrowotna osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspieranie idei rodzicielstwa zastępczego.

Projektem objęte są następujące grupy:

I - kobiety i mężczyźni o niskich lub nieaktualnych kwalifikacjach zawodowych zam. głównie tereny wiejskie,
II - rodziny zastępcze i ich otoczenie,
III - osoby borykające się z problemami społecznymi i ich otoczenie,
IV - osoby niepełnosprawne, w tym uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z Wrześni, Czeszewa

i Rudy Komorskiej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy z Gozdowa i Pietrzykowa,
V – osoby bezrobotne, skierowane przez Spółdzielnię Socjalną na staż w ramach reintegracji zawodowej.

W tym roku oprócz kontynuacji sprawdzonych działań z 2013 roku dodatkowo przewidziano m.in.:
• Wizytę Studyjną dla I grupy docelowej dotyczącą promowania ekonomii społecznej.
• szkolenia dla rodzin zastępczych dotyczące zaburzeń zachowania, szkolenie dotyczące uzależnień
• zorganizowana zostanie Konferencja informacyjna poświęcona polityce prorodzinnej ze względu na ogłoszenie roku 2014 „Rokiem Rodziny”.
• osoby niepełnosprawne uczestnicy projektu wezmą udział m.in. w warsztatach krawieckich, artystyczno-kaletniczych, ślusarstwa artystycznego i witrażu, galanterii drewnianej, introligatorskich.